AVPS Ursul Brun, este persoană juridică neguvernamentală, de drept privat, apolitică, fără scop lucrativ, cu patrimoniu propriu, distinct şi indivizibil, are denumire, sediu, siglă şi drapel proprii, este constituită pe principiul liberei asocieri din totalitatea vânătorilor  înscrişi în evidenţele sale,  are sediul în loc. Roznov, str. Roznoveanu, jud. Neamţ nr. 149 și îşi desfăşoară activitatea cu deplină autonomie organizatorică, funcţională şi financiară.

Perioada  funcţionării A.V.P.S. Ursul Brun este nedeterminată.

Scopul A.V.P.S. Ursul Brun îl constituie conservarea biodiversităţii şi protecţia faunei de interes cinegetic , precum şi a mediilor naturale de dezvoltare a acesteia, prin vânătoare  recreativ-sportivă practicată în mod durabil, ca forme de odihnă activă şi de petrecere a timpului liber de către membrii săi.

AVPS Ursul Brun este o asociație de vânătoare legal constituită și a obținut fondul cinegetic nr. 38 Buhuși în urma desfășurării licitației din August 2011. Este afiliată la AGVPS – România.

Despre

 FOND CINEGETIC NR. 38 BUHUȘI  Situarea geografică Teritoriul fondului cinegetic 38 Buhuşi din punct de vedere geomorfologic se desfăşoară în Subcarpaţii Moldovei, Dealul Mărgineni-Runc-Bahna. Altitudinea terenului este cuprinsă între 120 şi 507 m, altitudinea medie fiind de 250 m.   Încadrarea administrativă Din punct de vedere al administraţiei silvice, Fondul cinegetic 38 Buhuşi se situează în raza O. S. Fântânele. Din punct de vedere al administraţiei teritoriale, suprafaţa fondului cinegetic luat în studiu se desfăşoară la confluenţa dintre două judeţe, respectiv Bacău şi Neamţ, aproximativ 30% din teritoriul fondului cinegetic încadrându-se în judeţul Bacău iar 70% în judeţul Neamţ şi se desfăşoară în...Read More

Locatie

Locatie

Localitatea Slobozia, Strada Ses nr. 126J Roznov, Judetul Neamt, Romania

Telefon

0745 051 382